Beveiligingsoplossingen

Privacy

Uw privacy

Q-Vario hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar relaties en bezoekers van de website qvario.nl en acht dit van essentieel belang voor haar activiteiten. Alle gegevens die als persoonlijk beschouwd kunnen worden, zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Q-Vario legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een dienstverlening afsluit en/of producten van Q-Vario afneemt of anderszins contact heeft met Q-Vario. Q-Vario gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, de uitvoering van uw rechten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om relaties/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunnen relaties/bezoekers hun gegevens hiertegen laten blokkeren door een e-mail te sturen naar: privacy@qvario.nl, onder vermelding van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Q-Vario hecht er grote waarde aan u optimaal te kunnen informeren. Het aanbieden van links naar andere sites is daar een onderdeel van. Q-Vario kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Q-Vario, e-mail: privacy@qvario.nl

Wijzigingen

Q-Vario behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 
Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Q-Vario.